akkervogeltelling Sibbe januari 2012

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

23 januari j.l. hebben we onze maandelijks wintertelling inSibbe uitgevoerd. Bij aankomst viel meteen het grote aantal roofvogels op!
In het open gedeelte patrouilleerden 5 Blauwe Kieken, met daartussen 1 biddende Ruigpootbuizerd en 7 Torenvalken.Er was veel beweging in de
Buizerds. We vermoedden enige verplaatsing (voorjaarstrek???) van enkele van de 9 exemplaren die we op onze tellijst noteerden. De onvolwassen
Havik man die we al vaker deze winter zagen was er ook nu weer. Op een haar na miste hij een Fazanthaan. Een Slechtvalk scheurde zonder succes achter Kramsvogels aan. Alsof dat nog niet genoeg was noteerden we nog 2 Smellekens (1 man en 1 vrouw) en 2 Sperwers. Als klapper op de vuurpijl
flapte op een gegeven moment een Velduil door ons kijkerbeeld! De teller komt hiermee op 9 roofvogels!
De Geelgors zat erg verspreid. Een groot gedeelte pendelde tussen de opvangstrook met tarwe (in het open veld) en de beschutting van de
begroeiing van een van de waterbuffers Uiteindelijk noteerden we 840 exemplaren. Meer dan het dubbele als in januari 2011 (400 ex.) (toen is na
de sneeuw in december maar een klein gedeelte teruggekeerd). Opvallende daler was de Kneu die van 250 ex in december terugging naar 100
(in januari 2011 440 ex.). De Grauwe Gorzen zijn met 16 exemplaren ten opzichte van december ( en tov jan 2011) gelijk gebleven.
Al met al weer een heel enerverende telling. We kijken reikhalzend uit naar de februari telling, zeker nu koning winter weer gaat regeren!

Vriendelijke groeten,

Ruud van Dongen
Boena van Noorden