Wie zijn wij

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

 

 

VOGELSTUDIEGROEP NHGL


 

De Vogelstudiegroep is sinds 1976 een van de vele studiegroepen van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. De leden houden zich bezig met het opzetten en coördineren van allerlei vormen van vogelonderzoek in de provincie Limburg, waarvan de resultaten met name via het tijdschrift 'Limburgse Vogels' onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht.

 

De stuurgroep van de Vogelstudiegroep wordt op dit moment gevormd door de redactieleden van het tijdschrift 'Limburgse Vogels'.

 

Naast het jaarlijks uitbrengen van het tijdschrift wordt er twee maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Deze avonden vinden plaats in Roermond en worden gevuld door lezingen over uiteenlopende vogelonderwerpen als tellingen, onderzoeken, reizen enz. Een overzicht van vogelfoto’s die door Limburgse fotografen binnen de provinciegrenzen zijn gemaakt is een ander vast onderdeel van de najaarsbijeenkomst.

De bijeenkomsten van de Vogelstudiegroep Limburg vinden plaats in maart en november en worden gehouden in caf√©-zaal 'De Ster', Raadhuisstraat 13, 6042 JK Roermond (telefoon 0475-324164, http://www.cafezaaldester.nl).

 

 

Het overkoepelende NatuurHistorisch Genootschap (NHGL) is een Limburgse natuurvereniging met natuurstudie als voornaamste doelstelling. Er wordt kantoor gehouden in 'het Groenhuis': Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond, kantoor@nhgl.nl,  tel. 0475-386470

 

Deze website wordt u aangeboden door de Vogelstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg (NHGL)

De beheerders zijn tevens leden van de redactie van het tijdschrift 'Limburgse Vogels'.

Mocht u iets op deze site willen plaatsen, hebt u vragen of opmerkingen.

informatie en opmerkingen via een mail naar Patrick Palmen