INDEX LIMBURGSE VOGELS

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

 1989 t/m 2009 (jaargang 0 t/m 19) 

Jaargang 0:   1989

Jaargang 1:   1990

Jaargang 2:   1991

Jaargang 3:   1992

Jaargang 4:   1993

Jaargang 5:   1994

Jaargang 6:   1995

Jaargang 7:   1996

Jaargang 8:   1997

Jaargang 9:   1998

Jaargang 10: 1999

Jaargang 11: 2000

Jaargang 12: 2001

Jaargang 13: 2003

Jaargang 14: 2004

Jaargang 15: 2005

Jaargang 16: 2006

Jaargang 17: 2007

Jaargang 18: 2008

Jaargang 19: 2009 
 
 

SOORTENINDEX

* Artikel geheel aan deze soort gewijd
 

Aalscholver 2:39*, 2:59*, 6:55*, 13:34, 15:36, 15;64*

Aasgier 12:27*

Appelvink 1:8, 5:43

Arendbuizerd 19:67* 

Baardmannetje 15:61

Balkankwikstaart 4:72*, 5:67*

Baltische Mantelmeeuw 10:21, 11:21, 12:26*

Barmsijs 7:34*, 7: 56*

Bastaardarend 12:28*

Beflijster 19:61

Bergeend 0:11, 13:35

Bergfluiter 1:29, 4:73*

Bladkoning 11:84

Blauwborst 0:12, 1:6, 1:16, 2:78, 2:110, 3:73, 6:16, 6:37*, 7:41, 10:58*, 10:113, 19:61

Blauwe Kiekendief 8: 68*

Blauwe Reiger 0:4, 1:3, 2:54, 5:1*, 11:50, 12:4, 13:34

Boerenzwaluw 1:24*, 15:39, 19:60

Bokje 4:71*, 7:43*

Bonapartes Strandloper 15:69*

Bontbekplevier 16:45, 19:58

Bonte Kraai 9:48

Bonte Tapuit 11:24

Bonte Strandloper 8:45

Bonte Vliegenvanger 2:23*, 19:62

Boomklever 6:62

Boomleeuwerik 0:11, 1:23, 1:6, 3:34, 3:73, 5:43, 7:3, 10:112, 12:5, 16:12, 17:39, 19:59

Boompieper 1:23, 5:44, 7:3, 17:40, 19:60

Boomvalk 4:31, 5:12*, 10:78, 16:10, 19:58

Bosrietzanger 1:15, 2:110, 4:10, 8:49*, 19:61

Bosuil 2:77, 3:25*, 5:58

Braamsluiper 4:99, 19:62

Brandgans 12:5, 14:36

Breedbekstrandloper 9:19*

Brilduiker 4:59*, 14:50

Bronskopeend 15:66*

Bruine Kiekendief 0:6, 2:75, 3:71, 10:75, 10:110, 13:40, 14:50, 15:57, 16:45, 17:51, 18:70, 19:49, 19:58

Buidelmees 1:16*, 2:82*, 2:111, 3:49*, 6:67*, 12:8, 13:43, 14:55, 15:62

Buizerd 2:109, 3:79, 4:31, 5:59, 10:76, 15:37

Bijeneter 7:60, 18:82* 

Canadese Gans 12:6, 13:34, 14:37

Cetti’s Zanger 16:48, 16:64*

Cirlgors 16:73*

Citroenkwikstaart 8:122* 

Dodaars 1:21, 2:19, 2:49*, 2:75, 3:72, 7:38, 10:111, 12:4, 13:32 ,15:9, 16:11

Draaihals 0:8, 1:5, 4:25, 4:26*, 7:40, 10:112, 13:42, 14:53, 15:59, 19:52

Drieteenmeeuw 11:22

Duinpieper 4:18*, 12:5, 13:42

Dwergaalscholver 14:59*

Dwergarend 15:71*

Dwerggans 3:56*, 5:21*, 9:22, 12:24

Dwerggors 4:75*, 8:66

Dwergmeeuw 1:22, 5:61*, 11:22, 16:51*

Dwergstern 1:21 

Engelse Gele Kwikstaart 5:20*, 13:42

Europese Kanarie 0:9, 3:4*, 6:62, 7:22*, 12:8, 13:44, 14:56, 15:63 ,16:49, 16:55*, 17:56, 18:76, 19:54 

Fitis 4:12, 4:93, 19:62

Fluiter 1:7, 3:74, 5:43, 15:20, 17:41, 19:62

Fuut 4:98, 6:16, 13:33 

Gaai 15:42

Geelgors 1:8, 2:78, 3:76, 5:43, 6:63, 7:3, 7:42, 12:5, 16:12, 17:41

Geelpootmeeuw 2:52*, 3:80, 11:17, 12:18

Geelsnavelduiker 8:63

Gele Kwikstaart 15:40, 15:52, 19:60

Gekraagde Roodstaart 1:19*, 4:99, 16:62*, 17:40, 19:61

Geoorde Fuut 1:6, 2:75, 4:57*, 7:38, 13:40, 14:49, 15:56, 16:11, 16:44, 17:50, 18:70, 19:48

Gestreepte Strandloper 3:85*

Gierzwaluw 3:66, 6:10*, 19:59

Goudhaantje 2:55, 4:13, 5:43

Grasmus 1:16, 5:7*, 5:44, 19:62

Graspieper 4:8, 4:38, 5:44, 15:40, 17:42

Graszanger 11:56*, 16:48, 19:53, 19:73*

Grauwe Franjepoot 3:113*, 9:62

Grauwe Gans 0:6, 1:4, 2:54, 3:71, 5:49*, 10:110, 14:34, 15:37, 16:1*

Grauwe Gors 0:10, 1:7, 3:8*, 7:24*, 8:66, 12:8, 13:44, 14:56, 15:63, 16:50, 17:56, 18:76, 19:55

Grauwe Klauwier 0:9, 1:5, 3:71, 10:89*, 13:44, 14:55, 15:62, 16:11, 16:49, 17:19*, 17:56, 18:29*, 18:76, 19:54

Grauwe Kiekendief 4:63*, 10:75

Grauwe Vliegenvanger 3:80, 4:13, 19:62

Griel 6:24*, 13:52

Groene Specht 0:19*, 3:66, 6:62, 7:40, 12:4, 17:38

Groenlandse Kolgans 14:57*

Groenling 2:55, 3:81, 4:16

Groenpootruiter 8:44, 19:59

Grote Burgemeester 11:21, 17:67*

Grote Gele Kwikstaart 0:8, 1:6, 2:13, 2:110, 4:24, 6:62, 9:5*, 12:8, 13:28, 13:37, 13:43, 14:54, 15:4, 15:60, 16:47, 17:54, 18:74, 19:52

Grote Jager 1:27*, 2:55, 9:71

Grote Karekiet 3:71, 17:72*, 18:75, 19:77

Grote Kruisbek 2:48*, 2:85*, 3:85*

Grote Lijster 5:44

Grote Mantelmeeuw 11:20

Grote Trap 9:19*

Grote Zilverreiger 6:22, 14:50, 15:56, 19:41*

Grutto 1:11, 4:38, 4:99, 7:39, 11:68, 16:30*, 19:58 

Havik 0:11, 2:50*, 2:55, 4:31, 5:58, 10:25*, 10:75

Heggemus 4:9

Holenduif 4:24

Houtduif 1:7*, 15:38, 19:26*

Huismus 4:15

Huiszwaluw 3:1*, 5:15*, 19:60 

Iberische Tjiftjaf 12:27*

Indische Gans 14:38 

Kauw 15:43

Keep 2:111

Kerkuil 0:28*, 1:25*, 2:110, 4:42*, 4:69, 7:40, 12:8, 12:13*, 13:41, 14:51, 16:24*, 16:45, 17:52, 18:72, 19:50

Kievit 1:16*, 15:38

Klapekster 1:5, 2:1*, 15:74

Kleine Alk 7:34*

Kleine Bonte Specht 15:19

Kleine Burgemeester 3:114*, 5:26*, 11:21

Kleine Jager 5:62

Kleine Karekiet 1:14, 3:81, 4:25, 19:61

Kleine Klapekster 3:25*

Kleine Mantelmeeuw 11:16

Kleine Plevier 1:9, 10:111, 12:6, 13:36, 13:41, 14:51, 15:58, 15:58, 16:45, 17:52, 18:72, 19:50, 19:58

Kleine Trap 13:54*

Kleine Vliegenvanger 2:24*, 4:105*, 10:128*

Kleine Zilverreiger 6:22, 9: 65*, 15:57

Kleine Zwaan 3:103*, 14:32

Klein Waterhoen 12:29*

Kleinst Waterhoen 13:46*, 16:59*

Kluut 6:72*, 8:45

Kneu 4:16 ,15:44, 16:11

Knobbelzwaan 14:32

Koekoek 3:66, 5:44, 16:10, 19:59

Koereiger 1:25*, 4:48*, 5:22*, 19:91*

Kokmeeuw 0:4, 1:21, 2:75, 3:80, 4:24, 8:93*, 11:22, 16:12

Kolgans 14:34, 14:41*, 15:36

Koolmees 2:55, 4:14

Koperwiek 3:80, 4:10, 15:41

Kortsnavelboomkruiper 15:19, 15:61, 16:48, 17:55, 18:21*, 18:75, 19:54

Kortteenleeuwerik 8:81*

Kraanvogel 2:89*, 3:81*, 6:32, 11:86, 15:38, 16:45

Kramsvogel 1:13, 4:10, 6:65, 9:1*, 10:111, 12:8, 13:43, 14:54, 15:41, 15:60, 16:48, 17:54, 18:75, 19:53

Krekelzanger 7:61*, 18:75, 18:86*, 19:53

Kruisbek 0:13, 2:55, 10:111 ,15:45

Kuifaalscholver 6:73*

Kuifeend 3:89, 7:7*, 13:35, 18:35*, 19:38

Kuifleeuwerik 1:10, 2:70*, 13:42, 14:54, 15:60, 16:46, 17:53, 18:74 , 19:52

Kuifmees 4:98.

Kwak 3:109*, 17:51, 19:76

Kwartel 1:9, 6:63, 15:51, 19:58

Kwartelkoning 1:25, 5:47*, 9:60*, 11:75*, 12:6, 13:41, 14:51, 16:45, 18:71, 19:49, 19:72* 

Mandarijneend 10:102*, 12:6, 13:35

Matkop 4:14

Meerkoet 13:36

Merel 4:10, 4:24

Middelste Bonte Specht 5:23*, 8:74*, 9:55*, 11:6*, 13:42, 14:53, 15:18, 15:24*, 15:59, 16:46, 17:42, 17:53, 18:73 ,19:52

Morinelplevier 2:22*, 17:58* 

Nachtegaal 10:82*, 15:20, 19:60

Nachtzwaluw 0:8, 1:23, 1:4, 3:34, 3:72, 4:99, 7:2, 10:110, 12:4, 13:41, 14:52, 15:59, 16:10, 16:45, 17:42, 17:53, 18:72, 19:51

Noordse Gele Kwikstaart 5:67*

Noordse Nachtegaal 4:74*, 5:21*, 15:65*, 16:69*, 17:55

Notenkraker 19:88*

Nijlgans 10:111, 13:35, 14:36,  

Oehoe 0:32*, 2:55, 3:80, 8:83*, 9:66*, 13:41, 14:1, 14:52 ,15:58, 16:45, 17:52, 18:72, 19:51

Oeverloper 8:42, 11:83*,12:6, 13:41,14:51, 15:58, 16:45, 17:45*, 17:52, 18:72, 19:50, 19:58

Oeverzwaluw 0:6, 1:4, 5:18*, 7:31*, 10:1*, 10:108, 10:126*, 12:5, 19:59

Ooievaar 3:79, 5:66*, 8:84*, 19:49, 19:57

Orpheusspotvogel 5:64*, 8:70*, 11:50, 13:43, 14:54, 15:61, 16:48, 17:55, 18:75, 19:1*, 19:54

Ortolaan 0:10, 1:7, 2:81*, 3:72, 8:67, 10:68* 

Paapje 1:1*, 3:72, 7:42, 12:8, 13:43, 14:54, 15:60, 16:47, 17:54, 18:74, 19:52, 19:61

Pallas’ Boszanger 2:56*, 16:59*

Parelduiker 1:24*, 8:62

Patrijs 1:1*, 4:98, 7:40, 12:4 , 15:50

Perzische Roodborst 14:63*

Pestvogel 1:25, 7:59*, 15:11*

Pimpelmees 4:14, 18:39*

Poelruiter 1:27, 10:128*, 17:68

Poelsnip 9:70*, 10:129*, 17:70*, 19:92*

Pontische Meeuw  9:14, 11:19, 12:18

Porseleinhoen 2:75, 7:39, 10:110 ,13:41, 16:45, 17:52, 19:50, 19:75

Purperreiger 12:23* 

Raaf 8:103*

Ransuil 17:38

Regenwulp 11:68, 19:58

Reuzenstern 1:21, 1:19*

Rietgans 2:30*, 14:35

Rietgors 4:1*, 4:16, 4:25, 15:45

Rietzanger 1:13, 4:69, 7:42, 18:89*

Ringmus 9:52*, 15:43

Ringsnaveleend 18:83*

Ringsnavelmeeuw 7:35*

Rode Wouw 2:26, 4:33, 10:75, 19:57

Roek 0:6, 4:14, 6:1*, 12:5, 12:26*, 15:43

Roerdomp 1:21, 2:75, 3:71, 7:38, 13:40, 14:50, 15:56, 16:45, 17:51, 18:70, 19:48

Roodborst 1:16, 4:8, 4:92

Roodborsttapuit 0:13, 1:23, 1:6, 1:10, 2:78, 3:34, 3:73, 7:3, 7:41, 10:62*, 10:113, 12:5, 16:12, 17:41

Roodhalsgans 5:24*

Roodkeelduiker 8:61

Roodkeelpieper 3:111*

Roodmus 4:69*

Roodpootvalk 13:55*, 19:23

Roodstuitzwaluw 14:62*

Rosse Franjepoot 9:62

Rotgans 10:23

Rouwkwikstaart 3:48*, 14:54

Ruigpootbuizerd 18:47*

Ruigpootuil 16:67* 

Scharrelaar 13:49*

Scholekster 11:67, 15:51

Slangenarend 14:64*, 15:72*, 19:68*

Slechtvalk 3:22*, 4:69, 5:54*, 6:25*, 10:78, 11:1-5, 12:6, 13:40, 14:51, 15:57, 16:45, 17:51, 18:70 ,19:49

Slobeend 2:76, 16:10

Smelleken 2:109, 3:79

Smient 17:51, 19:49

Sneeuwgors 8:67, 17:66*

Spotvogel 19:1*, 19:61

Sperwer 2:109, 4:31, 5:43, 5:59, 10:76, 15:37

Sperweruil 6:69*

Spreeuw 4:15, 8:82

Sprinkhaanzanger 2:77, 10:113, 19:11*, 19:61

Staartmees 4:12

Steenuil 4:23, 4:68, 6:63, 7:40

Steltkluut 17:68

Steppekiekendief 11:57*

Steppekievit 15:67*

Stormmeeuw 11:21

Struikrietzanger 8:79*

Sijs 2:111, 4:16 

Tafeleend 2:76, 3:89, 7:7*, 19:32*

Taigaboomkruiper 9: 33*, 13:43, 14:55

Tapuit 1:24, 9:9*, 10:113, 12:5, 13:43 ,14:54, 15:60, 16:13, 16:47, 17:54, 18:74, 19:53

Terekruiter 2:84*, 8:78*, 13:51*

Tjiftjaf 4:12, 4:93, 19:62

Torenvalk 2:76, 4:31, 5:59

Tuinfluiter 1:15, 4:12, 4:92, 19:62

Tureluur 7:39 

Vale Gier 9:71*, 17:63*, 18:87*

Vale Lijster 0:27*

Veldleeuwerik 3:66, 4:38, 5:44, 6:63, 15:39, 15:52, 16:10, 17:3, 17:12*

Velduil 10:17*, 15:59, 15:76*

Visarend 3:97*, 19:58

Visdief 1:20, 10:13*, 12:5

Vink 2:55, 4:16, 15:44

Vorkstaartplevier 2:84*, 8:124* 

Waterhoen 2:17, 3:64, 13:36 ,15:8

Waterpieper 2:15, 11:72

Waterral 1:21, 2:76, 10:112, 13:36

Waterrietzanger 10:130*

Waterspreeuw 4:48*, 5:63*

Wespendief 0:11, 2:23*, 4:31, 4:49*, 10:74, 19:23, 19:58

Wielewaal 16:11, 19:63

Wilde Eend 2:55, 3:63, 10:98*, 13:35

Wilde Zwaan 14:33

Winterkoning 1:23, 4:8, 4:92

Wintertaling 2:76, 13:35, 16:9

Witgat 2:18 ,15:8

Witkopeend 3:44*

Witoogeend 11:53*, 14:50

Witstuitbarmsijs 10:129*

Witte Kwikstaart 15:41

Witvleugelstern 17:61*

Witwangstern 1:22, 6:70*, 11:26

Woudaapje 0:6, 9: 67*, 19:49, 19:78*, 19:81*

Wulp 2:77, 4:38, 11: 67 

IJsduiker 5:25*, 8:63

IJslandse Grutto 16:61*

IJsgors 8:65

IJsvogel 0:8, 1:6, 2:16, 7:40, 9:5, 10:19*, 10:112, 11:79, 12:8, 13:29, 13:37, 13:42, 14:52, 15:7, 15:59, 16:46, 17:53, 18:73, 19:51 

Zanglijster 2:110, 15:41

Zeearend 1:22*, 4:107*, 7:32*

Zilvermeeuw 4:68, 12:18

Zomertaling 2:76, 7:38, 19:57

Zomertortel 16:10, 19:59

Zwarte Ibis 6:20*, 16:66*

Zwartkopmeeuw 11:22

Zwarte Kraai 4:16

Zwarte Mees 2:111, 4:98, 15:42

Zwarte Ooievaar 1:23*, 2:111*, 15:57, 19:57

Zwarte Roodstaart 4:9, 16:62*, 19:61

Zwarte Rotgans 13:56*

Zwarte Specht 10:112, 17:38

Zwarte Stern 0:6, 1:21, 1:3, 7:39

Zwarte Wouw 2:26, 16:19*, 17:51, 19:57, 19:70*

Zwartkop 1:16, 2:110, 4:12, 4:47*, 4:68

Zwartkopmeeuw 1:23*, 2:56*, 4:76*

Zwarte Zwaan 14:34 
 

ARTIKELEN INDEX NAAR THEMA 

AANTALLEN / TRENDS

Aelberts F. & B. van Noorden. Opmerkelijk veel doortrekkende Zwartkoppen in de Groote Peel in

het najaar 1992. 4: 47.

van Asseldonk E. Broedvogels van de Meinweg in 1988 en 1989. 1: 1-10.

van Asseldonk E. Het voorkomen van de Klapekster in Limburg in de periode 1970 tot en met

1990. 2: 1-7.

van Asseldonk E. Toename van de Dodaars als broedvogel in het Meinweggebied. 2: 49-50.

van Asseldonk E. De Kleine Zwaan als overwinteraar in Limburg. 3: 103-108.

Bakhuizen J.J. & F. Hustings. Misère in het bronsgroene eikenhout: Nachtegalen in Limburg. 10: 82-88.

Beckers P. De Kerkuil in de Roerstreek. 4: 42-46.

Beckers P. & R. van der Laak. Aantalsontwikkeling en broedsucces van roofvogels in Limburg in 1989-1998. 10: 73-82.

Beeren W. & E. van Asseldonk. De Zwartkopmeeuwen van Budel-Dorplein. 1: 23-25.

Boeren J. De Kramsvogel als broedvogel in het Roerdal in 1990. 1: 13-16.

Boeren J. & P. Beckers. Acht jaar broedvogelmonitoring te Montfort. 4: 91-95.

Boeren J. De Boomvalk als broedvogel in oostelijk Midden-Limburg. 5: 12-15.

Boeren J. Overwinterende Europese Kanaries in de winter van 2005/2006. 16: 55-58.

Boeren J. Eenentwintig jaar broedvogeltellingen op het landgoed Rozendaal. 18:12-20.

Buys J. De broedvogels van de Bergerheide in de periode 1989 t/m 1991. 3: 30-43.

Hamers W. & S. Holka. Inventarisatie van de Huiszwaluw in Limburg in 1989-1993. 5: 15-17.

Heijkers L. & F. Schepers. De Kerkuil in Limburg. 0: 28-32.

Heijkers L. Kerkuilennieuws. 1: 25-27.

Hoogveld J. Bijna 30 jaar Punt Transect Tellingen bij Grubbenvorst en Blerick. Impressies uit een veranderende winterbevolking. 16: 34-42.

Hustings F. De Groene Specht verliest terrein in Zuid-Limburg. 0:19-27.

Hustings F. De Kievit als Zuidlimburgse akkervogel. 1: 16-24.

Hustings F. Tegenwoordig is het straatbeeld zonder Kuifleeuwerik 2: 70-73.

Hustings F. Jaarpatronen bij gebiedstellingen in 1979-89 in Douvenrade, Heerlen (deel I). 3: 59-69.

Hustings F. Jaarpatronen bij gebiedstellingen in 1979-89 in Douvenrade, Heerlen (deel II). 4:7-17.

Hustings F. & F. Schepers. Broedende roofvogels in zuidelijk-Limburg in 1986-’90: een bewerking van BSP-materiaal. 4: 29-36.

Hustings F. Paarse Heide maar heidevogels de pineut? Broedvogels van de Brunssummerheide in 1975-94. 5: 37-47.

Hustings F. & H. Esselink. Heeft de Grauwe Klauwier in Limburg toekomstperspectief? 10:89-97.

Hustings F. , R. Phalplatz &S. Deuzeman. Bossen in de zuidoostpunt van Limburg en hun bijzondere broedvogels. 18: 1-11.

Foppen R. & C. van Seggelen. Verspreiding en aantalsverloop van de Blauwborst in Limburg en aangrenzende gebieden. 6: 37-48.

Kooistra J. De avifauna van de Hamert, 1988-1991. 3: 69-78.

Koopmans M. & J.-P. Ongenae & B. van Noorden. Enkele resultaten van de provinciale broedvogelkartering in Midden-Limburg-west in 1999. 11: 40-50.

Kurstjens G. & L. Reyrink. De opmars van broedende Grauwe Ganzen in Limburg en de aangrenzende Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen. 5: 49-54.

Kurstjens G. & J. Gabriëls. Karakteristieke broedvogels van het zuidelijk Maasdal in 1995 en 1996. 8: 2-18.

Kurstjens G. & M. van der Weide. Bijzondere broedvogels van het Zuidelijk Maasdal in 2000. 12: 2-11

van der Laak R. Spectaculaire voorjaarstrek van de Kraanvogel in Limburg in 1992. 3: 81-84.

Lemmens K. Spectaculaire groep Ooievaars te Itteren, augustus 1994. 5: 66.

Lemmens K. Broedende Europese Kanaries in Limburg in 1995. 7: 22-24.

van Noorden B. Rietganzen in de Peelstreek in de winters 1988/89 tot en met 1990/91. 2: 30-37.

van Noorden B. Trend Ortolaan lijkt door te zetten. 2: 81.

van Noorden B., F. Aelberts & C. van Seggelen. Een vergelijking van ringvangst- en trektelgegevens van de Rietgors in de Groote Peel. 4: 1-7.

van Noorden B. & K. Lemmens. Eerste resultaten van de provinciale broedvogelkartering in het Westelijk Heuvelland in 1995. 6: 59-67.

van Noorden B. & J. Timmermans. Acht jaar monitoringonderzoek aan Bokjes in de Deurnese Peel. 7: 43-46.

van Noorden B. & R. Schols. Aantalschattingen van de Limburgse broedvogels 1998. 10: 34-45.

Offringa H. Gierzwaluwen in Roermond in 1994. 6: 10-12.

Ongenae J.-P. & F. Engelen & B. Van Noorden. De provinciale broedvogelkartering van Midden-Limburg-west in 2000. 12: 13-25.

Pahlplatz R. Broedvogels op de grens van Weert en Budel. 12:1-7.

Reneerkens N. Roekenbeschermingsplan. 12: 26-27.

Reyrink L. De vogels van het Duitse natuurgebied Krickenbecker Seen. 6: 12-19.

van Seggelen C. De Geoorde Fuut in de Groote Peel. 4: 57-59.

Schepers F., E. van Asseldonk & B. van Noorden. Zeldzame en schaarse broedvogels in Limburg in 1989. 1: 1-12.

Schepers F. & F. Hustings. Schrikbarende achteruitgang van de Patrijs in het Heuvelland. 1: 1-6.

Schepers F. Wintervogels langs de Zuidlimburgse beken. 2: 8-22.

Schepers F. Ontwikkeling Havikpopulatie in Zuidoost-Limburg. 2: 50-51.

Schepers F. & F. Verstraeten. Explosieve groei van Buidelmeespopulatie in de Maasvallei in 1991. 2: 82-83.

Schepers F., J. Rutten & F. Hustings. De Grauwe Gors, een verdwijnende broedvogel in Belgisch en Nederlands Limburg? 3: 8-16.

Schepers F. Het Limburgse Maasdal als pleister- en doortrekgebied voor Visarenden. 3: 97-103.

Schepers F. & H. Gilissen. Nationale vogelteldag 1993- de Limburgse resultaten. 4: 86-90.

Schepers F. Aalscholvers langs de Maas in Nederland en België in de winter 1994-95. 6: 55-58.

Schepers F. Trends van Limburgse broedvogels: de balans opgemaakt. 10: 46-58.

Scheres W. De Europese Kanarie te Steyl gedurende de periode 1978 t/m 1991. 3: 4-7.

Schols R. & K. Lemmens. Veel Dwergmeeuwen in het zuidelijk Maasdal, voorjaar 1994. 5: 61-62.

Ummels J. Aantalsontwikkeling van de Roek in Limburg in de periode 1979-1994. 6: 1-10.

Ummels J. Populatieontwikkeling van de Kerkuil Tyto alba in Limburg in de periode 1967-2000. 12:13-17.

Verbeeten M. & J. Vereijken. Broedvogels van het hoogveenrestant de Mariapeel in 1998. 11: 33-40.

Vossen H. Drie jaar broedvogelonderzoek in Peelrestant de Zoom. 2: 73-80.

Wessels H. Kraanvogelpleisterplaatsen in Limburg in de jaren 1950-1990. 2: 89-97.

Willems J. De Oeverzwaluw in Limburg in 1993. 5: 18-19. 

BROEDVOGELKARTERINGEN

van Asseldonk E., B. van Noorden & F. Schepers. Resultaten van het Bijzondere Soortenproject in 1988 in Limburg. 0: 2-14.

van Asseldonk E. Broedvogels van De Meinweg in 1988 en 1989. 1: 1-10.

van Asseldonk E. Broedvogels in het Swalmdal. 8: 114-122.

van Asseldonk E. Nationaal Park De Meinweg 15 jaar later… Over beheersmaatregelen en de broedvogelontwikkeling. 14:17-27.

Bakhuizen J.J. & M. van der Weide. SOVON in de regio; hoe vergaat het onze zeldzame broedvogels. 11: 78-81.

Bakhuizen J.J., H.-P. Uebelgünn & R. Vernooij. Zeldzame broedvogels in Limburg in 2002. 13: 39-45.

Bakhuizen J.J., H.-P. Uebelgünn & R. Vernooij. Zeldzame broedvogels in Limburg in 2003. 14: 48-56.

Bakhuizen J.J., H.-P. Uebelgünn & R. Vernooij. Zeldzame broedvogels in Limburg in 2005. 16: 43-50.

Bakhuizen J.J., H.-P. Uebelgünn & R. Vernooij. Zeldzame broedvogels in Limburg in 2006. 17: 49-57.

Bakhuizen J.J., H.-P. Uebelgünn & G. Lamers. Zeldzame broedvogels in Limburg in 2007. 18: 68-77.

Bakhuizen J.J., H.-P. Uebelgünn & G. Lamers. Zeldzame broedvogels in Limburg in 2008. 19: 46-56.

Beckers P. De Kerkuil in de Roerstreek. 4: 42-46.

van Beers P. De Mulderskop bij Mook: gaan Geitenmelkers en grote grazers samen? 7: 1-6.

Beyen D. & F. Schepers. Monitoring van broedvogels van twee natuurontwikkelingsterreinen in het Maasdal: een eerste analyse. 8: 18-27.

Boeren J. De Kramsvogel als broedvogel in het Roerdal in 1990. 1: 13-16.

Boeren J. & P. Beckers. Acht jaar broedvogelmonitoring te Montfort. 4: 91-95.

Boeren J. De Boomvalk als broedvogel in oostelijk Midden-Limburg. 5: 12-15.

Boeren J. Munningsbosch en Aerwinkel: zijn dromen altijd bedrog? 15:16-23.

Boeren J. Eenentwintig jaar broedvogeltellingen op het landgoed Rozendaal. 18:12-20.

Bonder M. Tien jaar broedvogelontwikkeling in de Kleine Weerd bij Maastricht (1994-2003). 13: 9-14.

Bos J., B. Roelofs, S. Gubbels & W. Driessen. Overstaande granen voorzien ook elders in een behoefte! Een jaar graanteelt op de Kraijelheide. 18:61-67.

Buys J. De broedvogels van de Bergerheide in de periode 1989 t/m 1991. 3: 30-43.

van Dongen R. Het succes van Sibbe voor broedvogels en overwinterende akkervogels. 14: 9-16.

van Diek H. Karakteristieke broedvogels van de Bergerheide, toen en nu. 16: 8-13.

Ellenbroek F.& B. van Noorden. Provinciale broedvogelkartering van de Oostelijke Mijnstreek in 1996: een overzicht. 7: 47-55.

Ellenbroek F. & B. van Noorden. Provinciale broedvogelkartering van het Zuidelijk Heuvelland in 1997: last but not least. 8: 105-114.

Foppen R. & C. van Seggelen. Verspreiding en aantalsverloop van de Blauwborst in Limburg en aangrenzende gebieden. 6: 37-48.

Ganzevles W. Oeverzwaluwen langs de Grensmaas in 1999. 10: 126.

Heg D. De broedvogels van de Bergerheide, gemeente heide en het Meeuwenven in 1985. 1: 19-25.

Heijkers L. & F. Schepers. De Kerkuil in Limburg. 0: 28-32.

Heijkers L. Kerkuilennieuws. 1: 25-27.

Hustings F. De Groene Specht verliest terrein in Zuid-Limburg. 0:19-27.

Hustings F. De Kievit als Zuidlimburgse akkervogel. 1: 16-24.

Hustings F. Paarse Heide maar heidevogels de pineut? Broedvogels van de Brunssummerheide in 1975-94. 5: 37-47.

Hustings F. & B. van Noorden. De Roodborsttapuit laat zich niet uit het veld slaan. 10: 62-67.

Hustings F. & F. Schepers. Broedende roofvogels in zuidelijk Limburg in 1986-’90: een bewerking van BSP-materiaal. 4: 29-36.

Hustings F. , R. Phalplatz &S. Deuzeman. Bossen in de zuidoostpunt van Limburg en hun bijzondere broedvogels. 18: 1-11.

Kooistra J. De avifauna van de Hamert, 1988-1991. 3: 69-78.

Koopmans M. & J-P. Ongenae. Resultaten eerste actualisering provinciale broedvogelkartering in 1998. 10: 115-125.

Koopmans M., J-P. Ongenae & B. van Noorden. Enkele resultaten van de provinciale broedvogelkartering in Midden-Limburg-west in 1999. 11: 40-50.

Kurstjens G. & M. van der Weide. Bijzondere broedvogels in het Zuidelijk Maasdal in 2000. 12: 2-11.

Kurstjens G. & L. Reyrink. De opmars van broedende Grauwe Ganzen in Limburg en de aangrenzende Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen.5: 49-54.

Kurstjens G. & J. Gabriëls. Karakteristieke broedvogels van het zuidelijk Maasdal in 1995 en 1996. 8: 2-18.

Kurstjens G. & M. van der Weide. Broedvogels van natuurlijke oevers langs de Limburgse Maas. 13: 3-9.

Kurstjens G., H. van Mulken & B. Peters. Concentratie broedende Oeverlopers langs de Grensmaas bij Meers in 2006. 17: 45-48.

Lemmens K. Broedende Europese Kanaries in Limburg in 1995. 7: 22-24.

van de Laar & T. Zeegers. De Brunssummerheide, verdwijnende en terugkerende broedvogels. 17:35-44.

van Noorden B. Provinciale broedvogelkartering in de Kop van Limburg in 1993. 4: 96-104.

van Noorden B. & K. Lemmens. Eerste resultaten van de provinciale broedvogelkartering in het Westelijk Heuvelland in 1995. 6: 59-67.

van Noorden B. & J. Timmermans. Acht jaar monitoringonderzoek aan Bokjes in de Deurnese Peel. 7: 43-46.

van Noorden B. & T. Loven. Broedvogels karteren in Nederweert. Twee methodes met elkaar vergeleken. 17:27-34.

van Noorden B. & N. Oosterveen. Simultaantelling akkervogels in hamsterkernleefgebieden. Het effect van een hoge muizenstand. 18: 53-60.

Offringa H. Gierzwaluwen in Roermond in 1994. 6: 10-12.

Ongenae J-P. & Fr. Engelen & B. Van Noorden. De provinciale broedvogelkartering van Midden-Limburg-west in 2000. 12: 13-25.

Pahlplatz R. Broedvogelonderzoek in Nederweert in 1994 en 1995. 7: 37-43.

Pahlplatz R. Broedvogels op de grens van Weert en Budel. 12: 1-7.

Pahlplatz R. Akkervogels in Nederweert. 15:48-54.

Quaedackers W. Broedvogels van de Teverener Heide (D) in 1998. 10: 105-115.

Peters B. & M. Hornman. Broedvogels van het Niersdal. 6: 49-54.

Reneerkens J. Huiszwaluwinventarisatie in Midden-Limburg, 1991. 3: 1-3.

Reyrink L. De vogels van het Duitse natuurgebied Krickenbecker Seen. 6: 12-19.

Schaafstra N. De Cranenweyer te Kerkrade en zijn broedvogels. 13: 31-38.

Schepers F., E. van Asseldonk & B. van Noorden. Zeldzame en schaarse broedvogels in Limburg in 1989. 1: 1-12.

Schepers F. & F. Hustings. Schrikbarende achteruitgang van de Patrijs in het Heuvelland. 1: 1-6.

Schepers F., J. Rutten & F. Hustings. De Grauwe Gors, een verdwijnende broedvogel in Belgisch en Nederlands Limburg? 3: 8-16.

Schepers F. & J. Boeren & F. Ellenbroek. Het jaar van de Middelste Bonte Spechten. 8: 74-77.

Scheres W. De Europese Kanarie te Steyl gedurende de periode 1978 t/m 1991. 3: 4-7.

Scheres W. De avifauna van de Romeinenweerd 1996-2003. 13: 14-25.

van Seggelen C. De Geoorde Fuut in de Groote Peel. 4: 57-59.

van Seggelen C. De Blauwborst in 1998, evenveel op meer plaatsen. 10:58-61.

Testaert D. & F. Schepers. Voorkomen van de Buidelmees als broedvogel tussen Maastricht en Luik. 6: 67-69.

Ummels J. Aantalsontwikkeling van de Roek in Limburg in de periode 1979-1994. 6: 1-10.

Verbeeten M. & J. Vereijken. Broedvogels van het hoogveenrestant de Mariapeel in 1998. 11: 33-40.

Ummels J. Populatieontwikkeling van de Kerkuil in Limburg in de periode 2001-2005. 16: 24-29.

Vossen H. Drie jaar broedvogelonderzoek in Peelrestant de Zoom. 2: 73-80.

Willems J. De Oeverzwaluw in Limburg in 1993. 5: 18-19.

Willems J. Succesvol jaar voor de Oeverzwaluw in 1995. 7: 31-32.

van der Weele J. & B. van Noorden. Limburgse Grutto’s in de knel. Resultaten van de vierde provinciale Gruttocensus 2006. 16: 30-33. 

BROEDEN / BROEDBIOLOGIE

Bakhuizen J.J. Broedoverzicht van de Grote Gele Kwikstaart en IJsvogel in 2001-2003. Telresultaten langs Zuid- en Midden-Limburgse beken.13: 27-30.

Bakhuizen J.J. De Middelste Bonte Specht alweer ruim 10 jaar broedvogel in Limburg. 15: 24-31.

Bakhuizen J.J. De Kortsnavelboomkruiper in Limburg: actueel voorkomen als broedvogel 1998-2008. 18: 21-28.

Boeren J. Sprinkhaanzangers op de Meinweg. Voorkeur voor droge of natte heide, of toch allebei?. 19: 11-16.

Bos J. Perspectieven van een akkervogelpopulatie in Midden-Limburg: het Buggenumse Veld. 17: 1-11.

Don H. Nieuw voor Limburg: broedgeval van Zwarte Wouw te Stevensweert. 16: 19-23.

van Dongen R. De Grauwe Klauwier in Limburg heeft toekomstperspectief. 17:19-26.

van Dongen R. Grauwe Klauwieren in Limburg 2009: twee stappen achteruit, maar ook één vooruit! 19: 83-85.

Eekhout P., F. Kievits, S. Dirksen & R. Noordhuis. Foerageergedrag en broedsucces van de Blauwe Reiger in het Middenlimburgse Maasplassengebied. 5: 1-7.

Ellenbroek F. Opmars van de Orpheusspotvogel in Zuid-Limburg. 8: 70-74.

Geneijgen P. van. De Slechtvalk: tien jaar broedvogel in Limburg. 11:1-5.

Hustings F. Broedbiologie van Bosrietzangers in Zuid-Limburg. 8: 49-57.

van der Laak R. Ooievaars helaas weinig succesvol. 8: 84.

Kurstjens G., H. van Mulken & B. Peters. Concentratie broedende Oeverlopers langs de Grensmaas bij Meers in 2006. 17: 45-48.

Linsen F. & E. van Asseldonk. Broedgeval van een Slechtvalk in Limburg. 3: 22-24.

van Noorden B. Limburgse Ortolanen de laan uit. 10: 68-72.

van Noorden B. & R. van Dongen. Gemengd broedgeval Spotvogel X Orpheusspotvogel en het voorkomen van de Orpheusspotvogel in Limburg tot en met 2009. 19: 1-10.

Ovaa A. Kramsvogels als broedvogel in Limburg. 9: 1-4.

Pahlplatz R. & F. Schepers & A. Schotman. De Middelste Bonte Specht als broedvogel in Limburg: definitief gevestigd? 11: 6-13.

Phijl H. & F. Schepers. Aantalsperikelen bij de Ringmus. 9: 52-55.

Quaedackers W. Paartje Woudaap te Ora et Labora in Brunssum in 2008. 19: 78-80.

Roemen J. Succesvol broedgeval van Woudaapjes in de Doort te Echt 2009. 19: 81-83.

Schaafstra N. & G. Boonstra. De opmars van de Mandarijneend in Limburg. 10: 102-104.

Schepers F. Over de broedbiologie van de Buidelmees. 3: 49-55.

Schepers F. De Taigaboomkruiper als broedvogel in Zuid-Limburg in 1993-1997. 9: 33-48.

Schepers F. Oeverzwaluwen langs de Grensmaas: tussen droogte in de Sahel en hoogwaters in een on-natuurlijke rivier. 10: 1-12.

Swinkels H. Opmerkelijke broedplaats van Bosuil. 3: 25-26.

Teunissen W., H.-J. Ottens & F. Willems. Veldleeuweriken in agrarisch gebied. 17: 12-18.

Ummels J. Populatieontwikkeling van de Kerkuil in Limburg in de periode 2001-2005. 16: 24-29.

Voskamp P. Opmars van Oehoes in Zuid-Limburg. 14: 1-8.

Voskamp P. Populatieanalyse van de Grauwe Gans in Limburg. 16: 1-7.

Voskamp P. & G. Smets. Habitatkeuze van broedende Wespendieven in Noord- en Midden-Limburg. 16: 14-18.

van der Weele J. & B. van Noorden. Limburgse Grutto’s in de knel. Resultaten van de vierde provinciale Gruttocensus 2006. 16: 30-33. 

BIOTOOPKEUZE

van Asseldonk E. Het voorkomen van de Klapekster in Limburg in de periode 1970 tot en met 1990. 2: 1-7

Boeren J. De Kramsvogel als broedvogel in het Roerdal in 1990. 1: 13-16.

Bos J. Perspectieven van een akkervogelpopulatie in Midden-Limburg: het Buggenumse Veld. 17: 1-11.

Bos J., B. Roelofs, S. Gubbels & W. Driessen. Overstaande granen voorzien ook elders in een behoefte! Een jaar graanteelt op de Kraijelheide. 18:61-67.

Custers H. & W. Scheres. Een broedgeval van Oeverlopers te Venlo in 2000. 11: 83-84.

van Dongen R. De Grauwe Klauwier in Limburg heeft toekomstperspectief. 17:19-26.

van Dongen R. Grauwe Klauwieren in Limburg: een impressie van het broedseizoen 2008. 18: 29-34.

van Dongen R. Grauwe Klauwieren in Limburg 2009: twee stappen achteruit, maar ook één vooruit! 19: 83-85.

Ellenbroek F. & J.-E. Kikkert & B. van Noorden. Habitatkeuze van restpopulatie Grauwe Gorzen in het Westelijk Heuvelland. 7: 24-31.

Hustings F. De Kievit als Zuid - Limburgse akkervogel. 1: 16-24.

Hustings F. Broedende urbane Barmsijzen in Zuid-Limburg. 7: 56.

Hustings F. & H. Esselink. Heeft de Grauwe Klauwier in Limburg toekomstperspectief? 10:89-97.

Kurstjens G. & L. Bakker. Broedoverzicht van Grote Gele Kwikstaart en IJsvogel langs de Zuidlimburgse beken in 1995-1997. 9: 5-8.

Kurstjens G. Nieuwe kansen voor overwinterende Velduilen in ruige graslanden langs de Maas? 10: 17-19.

Kurstjens G. Kwartelkoningen profiteren van natuurontwikkeling in Limburg. 11: 75-78.

van Noorden B. Trend Ortolaan lijkt door te zetten. 2: 81.

van Noorden B. Biotoopkeuze van Grasmussen in het Noordlimburgse cultuurgebied. 5: 7-11.

van Noorden B. & R. van Dongen. Gemengd broedgeval Spotvogel X Orpheusspotvogel en het voorkomen van de Orpheusspotvogel in Limburg tot en met 2009. 19: 1-10.

Ovaa A. Kramsvogels als broedvogel in Limburg. 9: 1-4.

Ovaa A. De Visdief langs de Limburgse Maas. 10: 13-16.

Pahlplatz R. Akkervogels in Nederweert. 15:48-54.

Schepers F. Wintervogels langs de Zuidlimburgse beken. 2: 8-22.

Schepers R. Broedende Barmsijzen in stadstuinen. 7: 34.

Schepers F. Oehoe broedt succesvol in Zuid-Limburg. 8: 83-84.

Schepers F. De Taigaboomkruiper als broedvogel in Zuid-Limburg in 1993-1997. 9: 33-48.

Schepers F. Oeverzwaluwen langs de Grensmaas: tussen droogte in de Sahel en hoogwaters in een on-natuurlijke rivier. 10: 1-12.

Schols R. & J. van der Coelen. IJsvogel waarnemingen 1993-1998: goede tijden, slechte tijden. 10: 19-21.

Schotman A. Begin opmars Middelste Bonte Specht in Nederland? 9: 55-59.

van Seggelen C. Biotoopeisen van de Ortolaan op de Hooge Heide, Grubbenvorst. 2: 97-108.

Teunissen W., H.-J. Ottens & F. Willems. Veldleeuweriken in agrarisch gebied. 17: 12-18.

de Winden P. & G. Kurstjens. Recente broedgevallen van de Kwartelkoning in het Maasdal: de definitieve terugkeer in Limburg? 9: 60-62. 

DIVERSEN

Alards H. De Raaf: Toekomstige broedvogel in Limburg? 8: 103-105.

Bakhuizen J.J. Nieuws van het LSB-front de Blauwe Reiger en de Orpheusspotvogel. 11: 50-53.

van Beers P. De Mulderskop bij Mook: gaan Geitenmelkers en grote grazers samen? 7: 1-6.

van den Brink F. & P. Beckers. Terugmeldingen van geringde vogels uit Midden-Limburg. 5: 57-60.

van Elk G.J.P. Partieel albinisme bij Spreeuw te Weert. 8: 82-83.

Jansen J. Meeuwen in Limburg. 11: 13-23.

van der Laak R. Ooievaars helaas weinig succesvol. 8: 84.

Offereins R. Over de herkenning van Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw en Pontische meeuw: verslag van een lezing. 12: 18-22.

Ovaa A. Lange Vlieter, de ruiplek voor Limburgse Kuifeenden. 18: 35-38.

Schaafstra N. Oude Deense Aalscholver in Eygelshoven. 15: 64-65.

Schols R. In Memoriam Jo Erkens. 18:81

Smeets J. Kolganzen met halsbanden in Limburg. 14: 41-47

Swinkels H. & J. Boeren. De invloed van een rupsenplaag op de avifauna: een lokale ervaring. 4: 65-67.

Verheggen L. De gevolgen van de brand in de Groote Peel op de avifauna. 3: 16-21. 

FENOLOGIE

Beijen D. Twee jaar fenologisch onderzoek in Belgisch en Nederlands Limburg: een overzicht. 8: 57-61.

Nijskens P. Januari-waarneming van Boerzwaluw te Belfeld. 1: 24-25.

Schepers F. Het Limburgse Maasdal als pleister- en doortrekgebied voor Visarenden. 3: 97-103.

Scheres W. Een late Bonte Vliegenvanger te Steyl. 2: 23-24.

VWG de Haeselaar. Meiwaarneming van een Parelduiker te Koningsbosch. 1:24-25.

Bos J., B. Roelofs, S. Gubbels & W. Driessen. Overstaande granen voorzien ook elders in een behoefte! Een jaar graanteelt op de Kraijelheide. 18:61-67.

Zeegers T. Voorjaarsfenologie 2008. 19: 57-63. 

GEDRAG

van Asseldonk E. Het voorkomen van de Klapekster in Limburg in de periode 1970 tot en met 1990. 2: 1-7.

Eekhout P., F. Kievits, S. Dirksen & R. Noordhuis. Foerageergedrag en broedsucces van de Blauwe Reiger in het Middenlimburgse Maasplassengebied. 5: 1-7.

van Noorden B. Gekraagde Roodstaart met zangafwijking te Belfeld. 1: 19-21.

Renema W. Over het fourageergedrag van Brilduikers op de Maasplassen in het winterhalfjaar. 4: 59-63.

Ovaa A. Lange Vlieter, de ruiplek voor Limburgse Kuifeenden. 18: 35-38.

Scheres W. Opmerkelijke jachttechniek bij Havik. 10: 25.

van Seggelen C. & J. Timmermans. Hoe laat komt een steltloper z’n bed uit? 11: 65-71.

Vergoossen W.G. Enkele notities omtrent het gedrag van een Witkopeend bij Stevensweert. 3: 44-47. 

NATUURBEHEER / BESCHERMING

van Asseldonk E. Nationaal Park De Meinweg 15 jaar later… Over beheersmaatregelen en de broedvogelontwikkeling. 14:17-27.

Bos J. Perspectieven van een akkervogelpopulatie in Midden-Limburg: het Buggenumse Veld. 17: 1-11.

Bos J., B. Roelofs, S. Gubbels & W. Driessen. Overstaande granen voorzien ook elders in een behoefte! Een jaar graanteelt op de Kraijelheide. 18:61-67.

van Dongen R. Het succes van Sibbe voor broedvogels en overwinterende akkervogels. 14: 9-16.

Hustings F. Paarse Heide maar heidevogels de pineut? Broedvogels van de Brunssummerheide in 1975-94. 5: 37-47.

van Noorden B. & N. Oosterveen. Simultaantelling akkervogels in hamsterkernleefgebieden. Het effect van een hoge muizenstand. 18: 53-60.

Reneerkens N. Vogelstudie groep neemt deel aan Vogeloverleg Limburg. 11: 81-83.

Reneerkens N. De Midden-Limburgse Maasplassen; Vogelrichtlijngebied en begrenzing. 12:8-12.

Reneerkens N. Roekenbeschermingsplan. 12: 26-27.

van Seggelen C. Biotoopeisen van de Ortolaan op de Hooge Heide, Grubbenvorst. 2: 97-108.

van Seggelen C. & P. Zegers. De Kokmeeuw in de Groote Peel; over noodzaak en effecten van aantalsregulatie. 8: 93-102.

Teunissen W., H.-J. Ottens & F. Willems. Veldleeuweriken in agrarisch gebied. 17: 12-18.

Werkgroep Behoud de Peel. Drainages rond de Groote Peel: effecten op de avifauna. 1: 8-16.

Werkgroep Behoud de Peel. Scheuren van grasland in het Schepersberg Peelke: effecten op de weidevogels. 4: 37-41. 

TREK

Aelberts F. & B. van Noorden. Vangstresultaten van nachttrekkers in de Groote Peel tijdens de najaren 1987 t/m 1989.

Aelberts F. & B. van Noorden. Opmerkelijk veel doortrekkende Zwartkoppen in de Groote Peel in het najaar 1992. 4: 47.

Bakhuizen J.J. Roodstuitzwaluw in de Eijserbeemden op19 april 2003. 14: 62-63.

Beeren W., R. Bouwman & F. Neijts. Perzische Roodborst, een ringvangst net in Limburg. 14: 63-64.

Boeren J. De Waterpieper in Limburg. 11: 72-75.

Boeren J. Doortrek van de Dwergmeeuw in Limburg. Tien jaar later. 16: 51-54.

Evers P. Najaarstrek over Limburg in 2002-2004. Vier trektelposten met elkaar vergeleken. 15: 32-47.

Evers P. Invasie van Pimpelmezen in najaar 2007. Ook merkbaar op Limburgse telposten. 18: 39-46.

Hustings F. Een Limburgse Bladkoning 11: 84-86.

Hustings F. & J.E. Kikkert. Roofvogeltrek in 2008 over Limburg: louter hoogtepunten? 19: 17-25.

van der Laak R. Spectaculaire voorjaarstrek van de Kraanvogel in Limburg in 1992. 3: 81-84.

van der Laak R. De Kraanvogeltrek van het najaar 2000, een hoogtepunt met ongekende aantallen. 11: 86-90.

Lemmens K. De Buidelmees in het zuidelijk Maasdal. 1: 16-19.

Lemmens K. Bokjes langs de Grensmaas. 4: 71-72.

van Noorden B. Rietganzen in de Peelstreek in de winters 1988/89 tot en met 1990/91. 2: 30-37.

van Noorden B., F. Aelberts & C. van Seggelen. Een vergelijking van ringvangst- en trektelgegevens van de Rietgors in de Groote Peel. 4: 1-7.

van Noorden B. Trekkende tapuiten in Limburg; een vingeroefening met het waarnemingenarchief. 9: 9-14.

Ovaa A. Doortrek van steltlopers langs de Limburgse Maas. 8: 37-46.

Ovaa A. & J. van der Coelen. Pestvogels in winter en voorjaar 2004/05: Limburg op zijn kop! 15: 11-15.

Pahlplatz R. Opmerkelijke trek van Wespendieven boven Valkenburg. 2: 23.

Palmen P. Witvleugelsterns in Limburg mei 2007. 17:61-62.

Roemen J. Influx van de Ruigpootbuizerd in Limburg, 2007-2008. 18: 47-52.

Schepers F. Het Limburgse Maasdal als pleister- en doortrekgebied voor Visarenden. 3: 97-103.

Scheres W. Een Slangenarend op landgoed de Hamert, Noord-Limburg. 14: 64-66.

Schols R. Het Paapje als trekvogel in een deel van Zuid-Limburg. 1: 1-8.

Schols R. De trek van de Houtduif bekeken aan de hand van trektellingen te Geleen. 1: 7-18.

Schols R. Bijzonderheden over de Aalscholvertrek in Limburg. 2: 39-47.

Schols R. Onverwacht vroege en massale trek van Wespendieven in voorjaar 1993. 4: 49-52.

Schols R. & C. van Seggelen. Sensationele doortrek van Duinpiepers in najaar 1992. 4: 18-23.

Schols R. & K. Lemmens. Veel Dwergmeeuwen in het zuidelijk Maasdal, voorjaar 1994. 5: 61-62.

van Seggelen C. Opmerkelijke klutentrek over Limburg. 6: 72-73.

van Seggelen C. Trek van schaarse en zeldzame gorzen in de Groote Peel. 8: 65-67.

Smeets J. Kolganzen met halsbanden in Limburg. 14: 41-47 Tomlow J. Opvallende doortrek van de Morinelplevier in Limburg 2006. 17:58-60.

Tomlow J. Bijeneters in Nationaal Park De Meinweg 2007. 18:82-83. 

VOEDSELKEUZE

van Asseldonk E. Het voorkomen van de Klapekster in Limburg in de periode 1970 tot en met 1990. 2: 1-7.

Dirksen S. & T.J. Boudewijn. Nachtelijke verspreiding van foeragerende duikeenden in het Middenlimburgse Maasplassengebied. 3: 89-96.

Jansen S. & W. Jansen. Roestplaats van een Velduil op de Bergerheide. 1: 26-27.

Marteijn E.C.L. & R. Noordhuis. Het voedsel van de Aalscholver in het Maasplassengebied in Midden- en Zuid-Limburg. 2: 59-69.

van Noorden B. Rietganzen in de Peelstreek in de winters 1988/89 tot en met 1990/91. 2: 30-37.

van Noorden B. & K. van Zijderveld. Voedselpiramide in braakballen van Blauwe Kiekendieven. 8: 68-70.

van Noorden B. & N. Oosterveen. Simultaantelling akkervogels in hamsterkernleefgebieden. Het effect van een hoge muizenstand. 18: 53-60. 

WATERVOGELTELLINGEN

van Asseldonk E. De Kleine Zwaan als overwinteraar in Limburg. 3: 103-108.

van Asseldonk E. Slaapplaatstellingen aan Kleine Zwanen in Asselt 1993-1995. 7: 14-21.

van Asseldonk E. & P. Verbeek & T. Cuijpers. De Wilde Eend, een zorgenkindje onder de eenden? 10: 98-101.

Dirksen S. & T.J. Boudewijn. Nachtelijke verspreiding van foeragerende duikeenden in het Middenlimburgse Maasplassengebied. 3: 89-96.

Dirksen S. & T.J. Boudewijn. Welke factoren bepalen de nachtelijke verspreiding van foeragerende duikeenden in het Middenlimburgse Maasdal? 7: 7-13.

Hustings F. & N. Reneerkens. Overwinterende Tafeleenden langs de Limburgse Maas: opkomst en neergang? 19: 32-40.

Jansen J. Duikers in Limburg. 8: 61-64.

van Noorden B. Rietganzen in de Peelstreek in de winters 1988/89 tot en met 1990/91. 2: 30-37.

Reneerkens N., J. Boeren & T. Cuijpers. Een overzicht van de zwanen- en ganzentellingen in het Limburgse Maasdal. Limburgse interpretatie van de SOVON-watervogeltellingen. 14: 28-40.

Reyrink L. De vogels van het Duitse natuurgebied Krickenbecker Seen. 6:12-19.

van Roomen M. & F. Hustings &T. Cuijpers & J. & P. Gabriëls. Watervogels in het Middenlimburgse Maasplassengebied in de winters 1991/92 tot en met 1995/96. 8: 27-36.

Roemen J. Wintertellingen langs Vloedgraaf, Geleenbeek en Oude Maas 1992-2005.15: 1-10.

Rutten J. & P Verbeek. Bijzondere Vogelsoorten gedurende de herfst/winter 1988/89 in het Middenlimburgse plassengebied. 0: 15-18.

Schepers F. Wintervogels langs de Zuidlimburgse beken. 2: 8-22.

Schepers F. Aalscholvers langs de Maas in Nederland en België in de winter 1994-95. 6: 55-58. 

ZELDZAME SOORTEN

Alards H. De Bonte Kraai in Limburg. 9: 48-51.

Alards H. Kleinst Waterhoenders in Limburg Het nachtelijk rateltje in het moeras ontrafeld… 13: 46-48.

Alards H. Scharrelaars in Limburg – drie waarnemingen op een rijtje. 13: 49-51.

Alards H. Bonapartes Strandloper op De Hamert in mei 2004. 15: 69-71.

Alblas P. Vale Gieren Maastricht. 17:64

Bakhuizen J.J. Nieuws van het LSB-front de Blauwe Reiger en de Orpheusspotvogel. 11: 50-53.

Bakhuizen J.J. Roodstuitzwaluw in de Eijserbeemden op19 april 2003. 14: 62-63.

Beckers G. & C. Vanderijdt. Zwarte Rotgans in het Belgisch/Nederlands grensgebied, nieuw voor beide provincies. 13: 56-57.

Beckers G. Poelsnip te Bichterweert, 4-7 mei 2007. 17:70-71.

Beeren W. & E. van Asseldonk. De Zwartkopmeeuwen van Budel-Dorplein. 1: 23-25.

Beeren W. Waarneming van een gekleurringde Zwartkopmeeuw te Budel-Dorplein. 2: 56-57.

Beeren W., R. Bouwman & F.Neijts. Perzische Roodborst, een ringvangst net in Limburg. 14: 63-64.

Benders J. Waarneming van Vale Gier bij Well. 9: 71.

Berkhout R. Kwartelkoning in de Bouxweerd, augustus 1990. 1: 25-26.

Berlijn M. Balkankwikstaart bij Itteren, april 1993. 4: 72-73.

Berlijn M. Waarnemingen van Bergfluiters in Limburg. 4: 73-74.

Berlijn M. Middelste Bonte Specht te Epen in februari 1994. 5: 23.

Berlijn M. Roodhalsganzen in Limburg in de winter van 1993/94. 5: 24-25.

Berlijn M. Adulte Zeearend in Limburg in de winter van 1995/1996. 7: 32-33.

Berlijn M. Baltische Mantelmeeuw, een nieuwe uitdaging voor de meeuwenliefhebber. 10: 21-23.

Berlijn M. Rotganzen in Limburg. 10: 23-24.

Berlijn M. Kleine Vliegenvanger nabij Epen in het voorjaar van 1999. 10: 127-128.

Berlijn M. Een grote groep Witwangsterns nabij Maastricht in mei 1999. 11: 26.

Berlijn M. Bespiegelingen rond het voorkomen van de Witoogeend in Limburg. 11: 53-55.

Berlijn M. Dwergganzen in Limburg. 12: 4-25.

Berlijn M. Iberische Tjiftjaf nabij Belfeld in het voorjaar van 2001. 12: 27.

Berlijn M. Aasgier maakt trilogie compleet. 12:27.

Berlijn M. Noordse Nachtegaal Koningsteen: cyberbirding op zijn best. 16: 69-70.

Berlijn M. Poelsnip zet ‘Trilandis”op de kaart. 19: 92-93.

Beyen D. Een adulte Griel pleisterend te Veldhoven (Bocholt, B). 6: 24-25.

Beyen D. Adulte Kuifaalscholver vliegt over Kessenich (B). 6: 73-74.

Boeren J. Vale Lijster in Roermond mei 1989. 0: 27.

Boeren J. Koereiger te Roermond in september 1989. 1: 25-26.

Boeren J. Bergfluiter op de Meinweg, mei/juni 1990. 1: 29.

Boeren J. Grauwe Franjepoot in de Bouxweerd, Buggenum. 3: 113-114.

Boeren J. De Waterpieper in Limburg. 11: 72-75.

Boeren J. Doortrek van de Dwergmeeuw in Limburg. Tien jaar later. 16: 51-54.

Boeren J. Roodmussen in het Maasdal in 2006. 16: 70-72

Bos J. & W. Scheres. Territoriaal Woudaapje in de Romeinenweerd, Hout-Blerick. 9: 67-70.

Bronckers R. Een Oehoe-ervaring in Maastricht. 9: 66-67.

Corten H. Een Sneeuwgors op de Koeweide te Grevenbicht d.d. 22/23-02-2007. 17:66-67.

Custers H. Kwartelkoning doet het goed in Limburg in 2008. 19: 72-73.

Dolmans M. Pestvogels in Geulle, voorjaar 1990. 1: 25.

Don H. Nieuw voor Limburg: broedgeval van Zwarte Wouw te Stevensweert. 16:19-23.

van Dongen R. De Grauwe Klauwier in Limburg heeft toekomstperspectief. 17:19-26.

van Dongen R. Grauwe Klauwieren in Limburg: een impressie van het broedseizoen 2008. 18: 29-34.

van Dongen R. Grauwe Klauwieren in Limburg 2009: twee stappen achteruit, maar ook één vooruit! 19: 83-85.

Evers P. Waarneming van Zwarte Ooievaar in Limburg. 1: 23.

Evers P. Kleine Vliegenvanger te Maria-Hoop, september 1993. 4: 105-106.

Evers P. & H. Swinkels & T. Cuijpers. Ringsnavelmeeuw op 8 januari 1995 in het Belgisch-Nederlands Maasplassengebied. 7: 35-36.

Feenstra M. Pallas’ Boszanger in Maastricht, november 2000. 16: 59-61.

Felix R. & M. Boonman. Cetti’s Zanger bij Maastricht in 2005. 16: 64-66.

Foppen R. Eerste waarneming van Terekruiter in Limburg. 2: 83-84.

Gabriëls J. & P. Gabriëls. Witwangsterns langs de Maas. 6: 70-72.

Gaxiola B. Een Dwergaalscholver in de Eijsderbeemden: nieuw voor Limburg. 14:59

Geneijgen P. De Clauscentrale: een bolwerk voor de Slechtvalk. 5: 54-57.

Geneijgen P. Herkomst van het wijfje Slechtvalk bij Maasbracht. 6: 25-26.

Grouls H. & M. Verbeek. Notenkraker bij Horst aan de Maas, oktober-november 2008. 19: 88-90.

Golbach R. Zwarte Ibis te Itteren, in april 2005. 16: 66-67.

Helmer W. & R. Schols. Poelruiter, nieuwe soort voor Limburg. 1: 27.

Hulsbosch N. Grote Karekiet te Koningssteen, mei 2007. 17:72.

Hoogveld J. Noordse Nachtegaal bij Swolgen in mei 2000. 15: 65-66.

Houten C. Vrouwtje Ringsnaveleend te Eijsden (NL), in de winter van 2007/08. 18: 83-86.

Hustings F. Aanvullende waarneming Grote Kruisbek. 2:85.

Jansen J. Waarneming van een Dwerggans langs de Maas. 3: 56-57.

Jansen J. Aanvulling op de waarnemingen van de Grote Kruisbek in Limburg. 3: 85-86.

Jansen J. Waarneming van een Kleine Burgemeester in Limburg. 3: 114-115.

Jansen J. Wederom Koereigers in Limburg. 5: 22-23.

Jansen J. Grote Trap bij Panningen. 9: 19-22.

Jansen J. & I. Meeuwissen. Franjepoten in Limburg voorjaar 1998. 9: 62-64.

Jansen J. Poelsnip te Broekhuizen. 10: 129.

Jansen J. Witstuitbarmsijs nieuw voor Limburg. 10: 129-130.

Jansen J. Baltische Mantelmeeuw bij Reinderslooi in november 1999. 12: 26.

Jansen J. Terekruiter op de Hamert 13: 51-52.

Jansen J. Roodpootvalk en vreemde prooikeuze. 13: 55-56.

Jansen J. Groenlandse Kolgans te Aijen: nieuwe ondersoort voor Limburg. 14: 57-58.

Jansen J. Steppekieviten in Limburg. 15: 67-69.

Jansen J. Ruigpootuil: nieuw voor Limburg. 16: 67-69.

Jansen J.R. Kleine Vliegenvanger bij Tüddern. 2: 24.

Kikkert J.E. Bijeneter bij Schinveld. 7: 60-61.

Kikkert J.E. Struikrietzanger te Walem in juni 1995. 8: 79.

Kikkert J.E. Houtduivenspektakel boven de Hamert. 19: 26-31.

Kikkert J.E. Arendbuizerd boven De Hamert, mei 2008. 19: 67-68

Kurstjens G. Roodmussen in het Maasdal. 4: 69-70.

Kurstjens G. Broedende Kwartelkoningen in de Maasvallei. 5: 47-49.

Kurstjens G. Zilverreigers in het Limburgse. 6: 22-24.

Kurstjens G. Invasie van Kleine Alk reikt tot in Limburg. 7: 34.

Kurstjens G., H. van Mulken & B. Peters. Concentratie broedende Oeverlopers langs de Grensmaas bij Meers in 2006. 17: 45-48.

Kurstjens G., W. Quadackers & P. van Beers. Territoriale Graszanger in het Natuurpark Roode Beek in 2008. 19: 73-74.

van der Laak R. Kleine Klapekster te Heerlen in mei 1991. 3: 25.

van der Laak R. Arendfestijn in de Hochter Bamd in oktober 2002. 12:28-29.

van de Laar H. De Sperweruil te Brunssum in april 1995. 6: 69-70.

Lemmens K. De Buidelmees in het zuidelijk Maasdal. 1: 16-19.

Lemmens K. Grote Jager te Itteren in maart 1990. 1: 27-28.

Lemmens K. Vorkstaartplevier te Itteren in september 1990. 2: 84-85.

Lemmens K. Roodkeelpiepers in het zuidelijk Maasdal, voorjaar 1992. 3: 111-113.

Lemmens K. Broedt de Engelse Gele Kwikstaart in Limburg? 5: 20-21.

Lemmens K. Poelruiter bij Meers, voorjaar 1999. 10: 128-129.

Linsen F. & E. van Asseldonk. Broedgeval van een Slechtvalk in Limburg. 3: 22-24.

Maeghs P.H.J. De Pallas’ Boszanger; nieuw voor Limburg. 2: 56.

Meeuwissen D. & I. Meeuwissen. Opnieuw Terekruiter te Buggenum 8: 78-79.

Meeuwissen F. Citroenkwikstaart bij Kessenich in mei 1997. 8: 122-123.

Meeuwissen F. Griel bij Nederweert op 29-30 april 2002. 13: 52-54.

Meeuwissen F. Hybride Roodstaart te Nederweert in 2004 en 2005.16: 62-64.

Nieuwstraten E. Koereiger te Bergen, april 1993. 4: 48-49.

Neijts F. Dwergarend op de Loozerheide (NB/L) op 1 mei 2004. 15: 71-72.

Neijts F. & H. Vrolijk. Slangenarend op de Loozerheide (NB/L) op 31 mei 2004. 15: 72-73.

Neijts F. Maar liefst drie verschillende Slangenarenden over de Loozerheide, voorjaar 2008. 19: 69-70.

van Noorden B. Purperreiger op dak. 12:23.

van Noorden B. & R. van Dongen. Gemengd broedgeval Spotvogel X Orpheusspotvogel en het voorkomen van de Orpheusspotvogel in Limburg tot en met 2009. 19: 1-10.

van Nuys P. Vale Gieren in Rimburg, 28 – 30 mei 2008. 18: 87-89.

Oelmeijer F. Vale Gier St. Odilliënberg 17:63

Offereins R. Over de herkenning van Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw en Pontische meeuw: verslag van een lezing. 12:18-22.

Oosterveen N. Koereiger bij Horn, november 2008. 19: 91-92.

Ovaa A. Pestvogelinvasie 1996, ook in Limburg merkbaar. 7: 58-60.

Ovaa A. Bronskopeend te Asselt in februari 2002. 15: 66-67.

Ovaa A. & J. van der Coelen. Pestvogels in winter en voorjaar 2004/05: Limburg op zijn kop! 15: 11-15.

Ovaa A. Akkerreservaat Sibbe: ook al paradijs voor Velduilen? 15: 76-77

Palmen P. Kleine Burgemeester bij Nieuw-Bergen, januari 1994. 5: 26-27.

Pahlplatz R. & K. Linders. Bonte Tapuit bij Nederweert in november 1999: nieuw voor Limburg. 11: 24-25.

Pahlplatz R. & F. Meeuwissen. IJslandse Grutto: nieuwe (onder)soort voor Limburg. 16: 61-62.

Quaedackers W. Waarneming van een Zwarte Ibis te Brunssum. 6: 20-21.

Quaedackers W. Territorium Rietzanger in het Roode beekdal te Schinveld in 2008. 18: 89-91.

Quaedackers W. & R. van der Laak. Bijzondere waarnemingen in het Roode Beekdal. 19: 75-78.

Quaedackers W. Paartje Woudaap te Ora et Labora in Brunssum in 2008. 19: 78-80.

Reneerkens J. Mogelijk broedgeval van de Grauwe Kiekendief bij Pey-Echt in 1993. 4: 63-64.

Reneerkens N. Eén Roodstuitzwaluw maakt nog geen zomer… 14:63

Reneerkens N. Vale Gieren Echt. 17:65.

Renema W. Grote Kruisbekken in Limburg. 2: 48-49

Roelofs B. Tweede broedgeval Zwartkopmeeuw in Limburg reeds in 1971! 4: 76-77.

Roemen J. Dwerggors kortstondig aanwezig te Echt, mei 1993. 4: 75-76.

Roemen J. Influx van de Ruigpootbuizerd in Limburg, 2007-2008. 18: 47-52.

Roemen J. Succesvol broedgeval van Woudaapjes in de Doort te Echt 2009. 19: 81-83.

Schaafstra N. Krekelzanger te Eygelshoven. 7: 61.

Schaafstra N. & G. Boonstra. De opmars van de Mandarijneend in Limburg. 10: 102-104.

Schepers F. Oehoe-waarnemingen in Limburg. 0: 32.

Schepers F. Trekkende Morinelplevier te Spaubeek en Itteren. 2: 22.

Schepers F. Geelpootmeeuwen in het zuidelijk Maasdal. 2: 52-54.

Schepers F. Pleisterende Kwakken in het Maasdal. 3: 109-110.

Schepers F. Broedgeval van de Waterspreeuw in Zuid-Limburg. 4: 48.

Schepers F. IJsduiker gestrand te Born. 5: 25-26.

Schepers F. Waterspreeuw geprolongeerd. 5: 63-64.

Schepers F. Orpheusspotvogel, een verwachte aanwinst. 5: 64-66.

Schepers F. & T. Cuijpers. Reuzensterns bij Roermond in september 1994. 6: 19-20.

Schepers F. Broedende Barmsijzen in stadstuinen. 7: 34.

Schepers F. & S. Kemp. Vorkstaartplevier bij Grevenbicht. 8: 124.

Schepers R. Grote Jager langs de Grensmaas. 9: 71.

Scheres W. Waarnemingen van sterns in het Maasgebied bij Tegelen. 1: 20-22.

Scheres W. Voorjaarswaarneming van een Kleine Jager bij Belfeld. 5: 62-63.

Scheres W. Waarneming van een Klein Waterhoen in Romeinenweerd bij Hout-Blerick. 12: 29-30.

Scheres W. Een Slangenarend op landgoed de Hamert, Noord-Limburg. 14: 64-66.

Schols R. Kortteenleeuwerik bij Grevenbicht: nieuw voor Limburg. 8: 81-82.

Schols R. & J. van der Coelen. Pontische Meeuwen voor wie er oog voor heeft. 9:14-18.

Schols R. Waterrietzanger bij Meers; tweede voor Limburg. 10: 130-131.

van Seggelen C. & H. Alards. Mogelijk broedgeval van de Noordse Gele Kwikstaart bij Griendtsveen. 5: 67-69.

van Seggelen C. Breedbekstrandloper in de Groote Peel; alle goeie dingen in drieën. 9: 19

van der Steen H., F. Oelmeijer & G. Kurstjens. Overwinterende Klapekster in het Maasdal. 15: 74-76.

van Someren P. Slaapplaatsen van Grote Zilverreigers in het Peelgebied. 19: 41-45.

Swinkels H. Broedgeval van een Rouwkwikstaart te Koningsbosch. 3: 48-49.

Swinkels H. Noordse Nachtegaal te Maria Hoop, mei 1993. 4: 74-75.

Swinkels H. & P. Evers. Opnieuw een Zeearend in Limburg. 4: 107.

Testaert D. & F. Schepers. Voorkomen van de Buidelmees als broedvogel tussen Maastricht en Luik. 6: 67-69.

Tomlow J. Opvallende doortrek van de Morinelplevier in Limburg 2006. 17:58-60

Tomlow J. Bijeneters in Nationaal Park De Meinweg 2007. 18:82-83.

Uebelgünn H.-P. & J. Jansen. Kleine Trap bij Sevenum 13: 54-55

Verbeek P. Zeearenden in Limburg. 1: 22-23.

Vergoossen W. Enkele notities omtrent het gedrag van een Witkopeend bij Stevensweert. 3: 44-47.

Vergoossen W. Noordse Nachtegaal in De Doort te Echt. 5: 21.

Vergoossen W. Waarneming van een Dwerggans te Stevensweert. 5: 21-22.

Vergoossen W. Opnieuw Dwergganzen in het Maasplassengebied. 9: 22-23.

Verschoor F. & N. Reneerkens & M. Berlijn. Steppekiekendief in Zuid-Limburg in het voorjaar van 2000.

Vlot J. Vale Gieren Epen. 17: 64-65.

Voesten R. Poelruiters en Steltkluten op de Hamert, april-mei 2007. 17:68-70.

Voskamp P & H. Don. Succesvol broedgeval van de Zwarte Wouw in het Maasdal. 19: 70-72.

Vossen H. Poelsnip te Nederweert. 9: 70.

Vossen H. Graszanger in de Zoom: een nieuwe soort voor Limburg. 11: 56.

Vossen T. Weer Kleine Zilverreigers in Limburg. 9:65-66.

VWG de Haeselaar. Meiwaarneming van een Parelduiker te Koningsbosch. 1:24-25.

van IJzendoorn E. Kleinst Waterhoen in Groote Moost, de Peel, in 1972. 16:59

van der Weele J. Influx van Vale Gieren in Limburg. 17: 63-65.

Wouters J. Cirlgors bij de Ziepbeek in Belgisch Limburg. 16: 73

Zwaaneveld J. Gestreepte Strandloper bij Buggenum. 3: 85.

Zeegers T. Grote Burgemeester in Heerlen. 17:67-68

Zeegers T. Krekelzanger te Ora et Labora, Brunssum 2007 en 2008. 18: 86-87.