Tellingen

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

Via deze pagina willen wij u op de hoogte houden van de actuele agenda van de verschillende vogeltellingen die in Limburg worden gedaan. Voor informatie verwijzen wij naar de genoemde contactpersonen. Alle data van tellingen door SOVON gecoördineerd kunt u nalezen op hun eigen site.  

Wij willen wij u op de hoogte houden van de actuele agenda van Limburgse vogeltellingen.

Informatie over incidentele tellingen vindt u afzonderlijk onder de knop 'overige tellingen'.

Indien bekend zullen hier ook de resultaten van een telling gepresenteerd worden.

 

 

 

  

BROEDVOGELONDERZOEK SOVON 

Limburgse Districtscoördinatoren Broedvogeltellingen SOVON (LSB)

District Limburg Noord District Limburg Zuid
Hans-Peter Uebelgünn en Geert Lamers, p/a  Jan Joost Bakhuizen
Dorperweiden 27 Sint Servaasbolwerk 26
5975 BA Sevenum 6211 NB Maastricht
Tel. 077-46 73 049 Tel. 043-32 57 523
hanspeter.susan@kpnplanet.nl  jan.joostbakhuizen@xs4all.nlSOVON Afdeling monitoring,

Arend Jan van Dijk, www.sovon.nl

Natuurplaza (gebouw Mercator 3 op het universiteitsterrein Nijmegen),
Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
tel. 024-7410410

 

 

De coördinatie wordt gedaan door Gaby Bollen (Vereniging Natuurmonumenten)

p/a SOVON Nijmegen adres zie boven.

 

 

DWAALGASTEN EN ZELDZAAMHEDEN  (DBA/CDNA)

Max Berlijn, Wilhelminastraat 9, 6285 AS Epen

Te. 043-4552511

max.berlijn@mail.ing/nl

 

 

 

BROEDVOGELONDERZOEK MAASDAL

Voor informatie verwijzen wij naar de genoemde contactpersonen.