Avifauna van Limburg

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

 

In 2006 verscheen de Avifauna van Limburg van de hand van Fred Hustings, Jo van der Coelen, Boena van Noorden, Ran Schols en Paul Voskamp.

In deze 720 pagina’s tellende Limburgse vogelbijbel wordt voor het eerst sinds het klassieke werk van P.A. Hens uit 1965 een volledig en uitgebreid overzicht gegeven van het voorkomen van broed-, winter- en trekvogels in de provincie Limburg.

De Avifauna van Limburg bestaat grotendeels uit de ruim 350 soortbesprekingen, die rijkelijk ge├»llustreerd zijn met kleurenfoto’s, verspreidingskaarten, trendgrafieken en doortrekpatronen. Hierbij wordt uitgebreid bij het verleden stilgestaan; dankzij Limburgse pioniers is soms al een goede indruk te krijgen van de situatie van een eeuw geleden. Typisch Limburgse soorten als Middelste Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Kortsnavelboomkruiper en Europese Kanarie krijgen extra aandacht. Voor ons land in avifaunistisch opzicht bijzonder zijn de vele ringkaarten en de niet eerder gepubliceerde gegevens over broedsucces van een aantal soorten. Daarnaast zijn er algemene hoofdstukken over de geschiedenis van het vogels kijken, landschap en broedvogels en het belang van Limburg voor vogels. Het in fullcolour uitgegeven boek is voorzien van honderden in Limburg gemaakte foto’s van zowel bijzondere als algemene vogelsoorten.

 

 

avifauna_omslag.jpg 

 

U kunt het boek als volgt bestellen:.

Verzendprijs € 42,50 voor leden en € 52,50 voor niet-leden van het NHGL. Dit is inclusief verzendkosten van € 7,50 .

Bestellen is mogelijk door het bedrag inclusief verzendkosten over te maken op ING-rekening 429851 van het Publicatiebureau van het Natuurhistorisch Genootschap in Roermond. Vermeld daarbij de naam van het boek en uw adres.

 

U kunt de publicatie tijdens kantooruren ook afhalen op het kantoor van het Natuurhistorisch Genootschap in het 'GroenHuis', Godsweerderstraat 2, Roermond. tel. 0475-386470 of kantoor@nhgl.nl  en op het Natuurhistorisch Museum Maastricht, Bosquetplein te Maastricht.  

Uiteraard bespaart u daarmee de verzendkosten.