akkervogeltelling Sibbe november 2010

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

Limburgse vogelaars,

Afgelopen maandag (15 nov) hebben we onze maandelijkse wintertelling in Sibbe gehouden. In vergelijking met oktober 2010 en november 2009 blijken de aantallen op vrijwel alle fronten te zijn toegenomen. De meest interessante waarneming was de groep van 24 Grauwe Gorzen die op legerende tarwe in het reservaat fourageerde. In nov. 2009 telden we 'slechts' 12 exemplaren. De Geelgorzen, Groenlingen en Ringmussen bleken met resp. 625, 210 en 228 ex. fors te zijn toegenomen tov okt 2010 (resp 210, 61 en 112 ex). In november2009 kwam de Geelgors niet hoger dan 206 en de Groenling bleef bij 88 steken. Dit zijn waarschijnlijk voorbodes voor nog grotere aantallen in
december en januari, want doorgaans stijgen de aantallen in de loop van de winter.

Zelfs in onze telling merken we dat er een influx van Pimpel- en Zwarte Mees gaande is met resp 16 en 2 ex. (hoogste aantal Pimpels ooit, Zwarte Mees 2e waarneming in onze telreeks).

Ten opzichte van de oktobertelling namen de muizeneters verder toe. Zo telden we 4 Blauwe Kiekendieven (1 in okt), 8 Buizerds (7 in okt), 8
Torenvalken (3 in okt) en 6 Blauwe Reigers (4 in okt). Sedert vorige winter tellen we op een vast transekt ook de muizenholletjes en daarin komt het goede muizenjaar en groei van de populatie dit najaar prachtig tot uitdrukking. In november 2009 telden we 122 holletjes,
in oktober 2010waren dat er al 244 en afgelopen maandag telden we er 637!!!

Zo dat was het weer. We houden jullie op de hoogte.

Ruud van Dongen

Boena van Noorden