akkervogeltelling Sibbe, december 2010

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

Limburgse vogelaars,

afgelopen donderdag (16 dec) hebben we onze maandelijkse wintertelling in het hamsterreservaat te Sibbe weer uitgevoerd. Soms denk je dat dit gebied je na ruim 40 tellingen niet meer kan verrassen. Het tegendeel blijkt uit de resultaten van deze telling. Zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht was het weer overweldigend!!! Door de enorme massa vogels die door elkaar zwermden was het een van onze moeilijkste tellingen. Vooral de grote groep Kneuen (1000), Groenlingen (1300), Vinken (592) en Kepen (590) die in het centrale deel op de bladrammenas foergeerden waren moeilijk telbaar. De gegeven aantallen zijn daarom een indicatie. Het kunnen er net zo goed vele tientallen tot enkele 100-den meer of minder zijn geweest. De Geelgorzen (1052) en Ringmussen (790) die meer verspreid zaten waren beter telbaar. Het was al lang geleden dat de Geelgors boven de 1000 uitkwam (dec 2003) en voor de Ringmus is een het een nieuw record!

Het miegelde van de roofvogels naast de 3 Blauwe Kieken, vergaapten we ons aan de 14 Buizerds (nieuw record). Met als absolute klapper, maar liefst 4 Ruigpootbuizerds!!!! De Houtduiven (700) en Kauwen (550) waren eveneens goed vertegenwoorrdigd. Alleen de Grauwe Gorzen lieten het afweten met slechts 4 exemplaren. Hebben we ze grotendeels gemist doordat ze net buiten
reservaat zaten of zijn ze toch vertrokken?

Dit resultaat vormt een mooi opstapje voor de in Limburgse vogels aangekondigde simultaantelling akkervogels. De planning is om deze op zaterdag 19 februari 2011 te organiseren (met als uitwijkdag 20 februari).

Kijk onder de knop 'akkervogeltellingen' en vervolgens 'informatie akkervogeltellingen' voor meer informatie en opgave hierover.

 

Ruud van Dongen

Boena van Noorden