akkervogeltelling Sibbe, januari 2011

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

Limburgse Vogelaars,

afgelopen maandag (17 januari) hebben we weer onze maandelijkse wintertelling gehouden in Sibbe. We hadden onze verwachtingen ver naar beneden bijgesteld. Na onze (super) telling van december bleek er nog een heel pak sneeuw bij gekomen te zijn. Zo veel dat tussen Kerst en Nieuw het reservaat vrijwel uitgestorven was (dit weten dankzij een sneeuwexpeditie van Paul Voskamp). Ook de mededelingen van waarnemers van de laatste weken gaf niet veel hoop. Maar het viel reuze mee. De zangvogels kenden evenwel een forse daling. Zo bleken de Kepen, Vinken en Groenlingen vrijwel verdwenen te zijn (resp. 0, 11 en 36 ex). De Geelgors daalde van 1252 naar 400 en dat is ongeveer het aantal van januari 2010 (461). Ook de Kneu, Rietgors en Ringmus kelderden (resp. van 1000 naar 426, van 83 naar 5 en van 790 naar 280). Voor de Ringmus komt dit aantal aardig overeen met dat van januari 2010 (205 ex). Leuk was dat het aantal Grauwe Gorzen met 15 hoger scoorde dan in december (4 ex.) In janauri 2010 telden we er echter nog 83. Al met al blijkt dat na de leegloop voor de jaarwisseling een aantal vogels weer terug is gekeerd.

 

De roofvogels waren nog steeds goed vertegenwoordigd met 13 Buizerds, 3 Blauwe Kieken, 3 Torenvalken en 1 Slechtvalk. De 4 Ruigpootbuizerds waren echter in geen velden of wegen te bekennen. De muizenindex knalde dan ook met 894 holletjes door het plafond van november 2010 (637)(in december vanwege de sneeuw niet opgenomen). In januari 2010 telden we 351 holletjes. Op het eind werden onze inspanningen beloond met een mooie klapper van de reeds door velen bekeken Strandleeuwerikken (2 ex.). Zo zie je maar weer dat systematisch tellen van een gebied steeds weer verrassingen kan opleveren. We kijken al weer uit naar de simultaantelling van februari. Dankzij de enthausiaste reacties van de Limburgse vogelaars hebben we nu voor alle gebieden tellers gevonden (Dank!!).

 

Ruud van Dongen

 

Boena van Noorden