akkervogeltelling Sibbe oktober 2011

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

Traditiegetrouw hebben we afgelopen donderdag in het hamsterreservaat te Sibbe de draad weer opgepakt en hebben we de eerste wintertelling van het seizoen uitgevoerd.
De weersomstandigheden waren uitstekend. De resultaten waren niet extreem goed of slecht. Ten opzichte van de oktobertelling van vorig jaar deden de Geelgors, Kneu en Grauwe Gors het duidelijk minder goed met respectievelijk 138 (210), 305 (816) en 0 (7) vogels (tussen haakje de aantallen van okt 2010). Ringmus (105), Huismus (20), Rietgors (33) en groenling (78) hadden vergelijkbare aantallen met vorig jaar. Zo vroeg in het seizoen is het moeilijk om hier al conclusies uit te trekken. Het kan gemakkelijk nog aantrekken. De Turkse Tortel die vorig jaar met 70 exemplaren aanwezig was, ontbrak nu geheel!.

De vogeljagende roofvogels Havik (1) en Sperwer (2) waren in okt 2010 in vergelijkbare aantallen aanwezig. De muizeneters deden het een stuk beter:
Buizerd (11 nu vorig jaar 7 ), Blauwe Kiek (2 vorig jaar 1), Blauwe Reiger (14 (nieuw record !!) nu, vorig jaar 4) en Torenvalk (6 nu en vorig jaar 3).
Een duidelijke aanwijzing dat er veel muizen zijn, al kwam dat niet uit de verf in onze muizenplot (114 holletjes nu tegenover 244 vorig jaar??).
Vermoedelijk is onze plot langs de berm van een pad niet representatief voor het hele gebied, omdat elders wel grote aantallen holletjes werden gezien (daar gaat onze muizenmeetlat......).

Het grote aantal Merels (nu 79 vorig jaar 32) duidt waarschijnlijk op een nachtelijke influx van trekkers. Een krentje was een Beflijster man die de hele dag ter plaatse was.

Kortom weer een leuk begin van een nieuw seizoen.

Ruud van Dongen
Boena van Noorden