akkervogeltelling Sibbe december 2011

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

De decembertelling van dit jaar was compleet anders dan die in de koude en sneeuwrijke decembermaand van 2010, toen vrijwel van alle vogels zeer hoge aantallen konden worden genoteerd. De afgelopen donderdag getelde aantallen komen meer overeen met een december zoals we van de winters voor 2010 kenden.

Opvallende stijger ten opzichte van november was de Geelgors, die ruim verdubbelde van 353 naar 687 ex. De overige graaneters hadden wat
hogere (huismus van 75 naar 95) of wat lager aantallen (Ringmus van 487 naar 335 ex).
De muizeneters deden het een stuk minder. Vooral de Buizerd kelderde van 10 naar 3 en ook de Torenvalk (van 6 naar 4) en Blauwe Reiger scoorden lager
(van 5 naar 3). De Ruigpootbuizerd was er nog, al was het een andere vogel dan in november. De Blauwe Kiekendief deed het met 4 'ringtails' weer wat
beter (3 in november). We hebben geen goede verklaring voor deze afname. Onze muizenindex, voor wat hij nog waard is, scoorde immers wat hoger.
Spectaculair was de strijd tussen een mannetje Smelleken en een Veldleeuwerik. De Veldleeuwerik trachtte steeds boven de Smelleken te
komen, wat niet altijd lukte. Zodra de Smelleken boven de leeuwerik was volgde een spectaculaire stootduik. Hierbij kon de leeuwerik steeds
ontsnappen. Op een gegeven moment verdwenen de vogels achter de begroeiing zodat we niet weten hoe het is afgelopen.
Na bijna 10 jaar tellen noteerden we voor het eerst Nijlganzen (2 ex) tijdens onze telling. Een voorteken? Een nieuwe akkersoort? Een ander
primeur was de eerste winterwaarneming van een Tjiftjaf.
 

Tot slot een een verlaat 'nieuwtje' dat we via Gerard Müskens te weten kwamen: op 11 en 12 augustus 2009 bleek de Groningse Grauwe Kiekendief
Edwin, uitgerust met een datalogger de nacht in het hamsterreservaat te Sibbe te hebben doorgebracht!! Deze vogel hing hier daarna nog bijna een
dag rond. Ook voor deze trekvogels is het hamsterreservaat dus van belang (Op de website van Werkgroep Grauwe Kiekendief is dit mooi te zien).
 

We kijken al weer uit naar de januaritelling!


Ruud van Dongen
Boena van Noorden